Mıknatıs Nedir, Nasıl Yapılır?

MIKNATISIN TARİHÇESİ

Doğal olarak ortaya çıkan manyetik lodestone (mıknatıs taşı) Yunanlılar tarafından MÖ 500 gibi erken bir tarihte araştırılmış ve kullanılmıştır. Diğer medeniyetler bundan daha önce bulmuş olabilir. Mıknatıs kelimesi, bu manyetik taşların bulunduğu günümüz Türkiye'sinde, Ege bölgesindeki Manisa’ ya atıfta bulunan, Magnezya'nın taşı olan Yunanca Magnetis Lithos'tan türemiştir.

Pusula olarak bir mıknatıs taşının ilk kullanımının, Avrupa'da yaklaşık olarak M.S. 1100 ila M.S. 1200'de meydana geldiğine inanılmaktadır. Lodestone teriminin, "lider taş" veya kelimenin tam anlamıyla "yol açan taş" anlamına gelen Anglo- ,Saxon'dan geldiği düşünülmektedir. İzlanda dili kelimesi daha incedir ve bu geminin navigasyonuna atıfta bulunmak için o dönemin yazılarında kullanılmıştır.1600 yılında İngiliz bilim adamı William Gilbert, manyetik kutuplarla ilgili daha önce yapılan gözlemleri doğruladı ve Dünya'nın bir mıknatıs olduğu sonucuna vardı. 1820'de Hollandalı bilim adamı Hans Christian Oersted, elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi keşfetti ve Fransız fizikçi Andre Ampere, 1821'deki keşifle daha da genişledi.1900'lü yılların başlarında, bilim adamları demir ve çeliğe dayalı manyetik malzemeler üzerinde çalışmaya başladı. 1930'larda araştırmacılar ilk güçlü Alniko alaşım sabit mıknatıslarını ürettiler. Nadir toprak elementlerini kullanan daha güçlü seramik mıknatıslar, 1970'lerde, 1980'lerde bu alanda daha fazla ilerleme ile başarıyla formüle edildi. Günümüzde, nihai uygulamaya bağlı olarak birçok farklı performans gereksinimini karşılamak için manyetik malzemeler yapılabilir.

MIKNATIS NEDİR?

Mıknatıs, manyetik alan oluşturan belirli malzemelerden yapılmış bir nesnedir.

Herhangi bir metali, nesneyi mıknatıs yapmak mümkün değildir, ancak belirli malzemelerden yapılabilir. 

Her mıknatısın en az bir kuzey kutbu ve bir güney kutbu vardır.

Geleneksel olarak, manyetik alan çizgilerinin bir mıknatısın Kuzey ucundan ayrıldığını ve bir mıknatısın Güney ucuna girdiğini söylüyoruz. Bu bir manyetik dipol örneğidir ("di" iki, yani iki kutup anlamına gelir).

Bir çubuk mıknatısı alıp iki parçaya bölerseniz, her bir parçada yine bir Kuzey kutbu ve bir güney kutbu olacaktır.

Bu parçalardan birini alıp ikiye bölerseniz, daha küçük parçaların her birinin bir Kuzey kutbu ve bir Güney kutbu olacaktır.

Mıknatısı ne kadar küçük parçalara bölersiniz bölün, her bir parçanın bir Kuzey kutbu ve bir Güney kutbu olacaktır.

Tek bir Kuzey kutbu ya da bir tek Güney kutbu ile oluşan, yani tek kutup ile sonlandırmanın mümkün olmadığı gösterilmiştir ("mono", bir ya da tek, yani bir kutup anlamına gelir).

DOĞAL MIKNATIS

Doğada bulunan en kuvvetli manyetik özellikli mineral olan manyetit doğal mıknatıstır.

Sülfit yataklarında, metamorfik kayalarda, pegmatitlerde ve değişik magmatik kayalarda oluşabilen bir demir mineralidir. Kontakt ve rejyonal metamorfik kayalarla, yüksek sıcaklıklı hidrotermal damarlarda sıkça rastlanır.

Özgül Ağırlık: 5.175 - 5.197 - Renk ve Şeffaflık: Demir siyahı, grimsi siyah; Opak

YAPAY MIKNATIS

Mıknatıslar insanlar tarafından yapıldığında buna yapay mıknatıslar denir. Geçici ve kalıcı iki tür yapay mıknatıs vardır.

Geçici yapay mıknatıslar her zaman manyetik olmayan mıknatıslardır, ancak mıknatıslıkları istenildiği zaman açılır.

Kalıcı yapay mıknatıslar manyetik gücü hiç kaybolmayan sabit mıknatıslardır.

Kullanmış olduğumuz Ferrit, Neodyum, Samaryum, Alniko mıknatıslar kalıcı yapay mıknatıslardır.

FERRİT MIKNATIS

Oksit mıknatıs, seramik mıknatıs, kömür mıknatıs diye tabir edilirler. Sert, sağlam, neme, korozyona dayanıklı ucuz kalıcı yapay mıknatıslardır. Fe304 ve Fe203 gibi kimyasal bileşenlerden oluşur. Baryum Ferrit ve Stronsiyum Ferrit mıknatıslar kalıcı uygulamalarda yaygın olarak kullanılan tiplerdir. Grimsi siyah renkte olur max.250°C ısı dayanımları vardır.  Stoklarımızda değişik form ve ölçülerde çeşitleri mevcuttur.

NEODYUM MIKNATIS

Neodymium, demir, bor elementlerinden oluşur. Neodyum mıknatıslar günümüzde mevcut en güçlü kalıcı yapay mıknatıslardır. NdFeb, NIB, Neomagnet olarakta bilinir. Her yerde yaygın olarak kullanılan nadir toprak mıknatıs türüdür. Neodyum Mıknatısların kendi aralarında değişik kuvvet ve ısı değerlerine sahip çeşitleri vardır. Metalik görünümlü çeşitli kaplama türlerinde de olabilmekte. Standart çalışma sıcaklığı max.80°C. Stoklarımızda değişik form ve ölçüler mevcuttur.

SAMARYUM MIKNATIS

Samaryum Kobalt veya SmCo mıknatıslar, samaryum ve kobalt alaşımından yapılmış nadir toprak elementi güçlü kalıcı yapay mıknatıslardır. Yüksek manyetik mukavemeti, olağanüstü sıcaklık direnci ve oksidasyon koruması olmadan güvenilir performanslarıyla bilinirler. Sonuç olarak, bazı uygulamalar için Neodyum mıknatısların kullanılamadığı yüksek sıcaklık değerlerinde daha uygundurlar, 250°C ila 550°C ısı dayanımları vardır. Kırılabilir çatlayabilir yapıda çok sert mıknatıslardır.

ALNİKO MIKNATIS

Alniko, Alüminyum, Nikel, Kobalt, Titanyum ve Demirden oluşan yaygın ve ticari olarak olgunlaşmış kalıcı yapay Mıknatıs alaşımdır. Bazı çeşitlerinde Bakır, silikon, Kolombiyum ve Zirkonyum da dâhil edilmiş ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere az miktarda başka elementler de vardır. Normal Seramik Ferrit Mıknatıstan güçlü Neodyum Mıknatıstan da zayıftır. Seramik ve Neodyum Mıknatıslara göre daha az kırılgandır. Maksimum 450°C Yüksek ısı dayanımı sayesinde tercih edilir. Stoklarımızda değişik formlarda ve ölçülerde mevcuttur.

ELEKTROMIKNATIS

Bobinden geçen akım sırasında sadece manyetik bir alana sahip demir çekirdekli selenoidten oluşan bir mıknatıstır.

MIKNATIS NASIL YAPILIR

Birbirinden farklı mıknatıslar üretmek için farklı üretim teknikleri kullanılır. Üretim süreçleri de birbirinden farklıdır. Birçok elektromıknatıs standart metal döküm teknikleri kullanılarak dökülür.

Esnek kalıcı mıknatıslar şekillendirilmiş bir kalıptan, malzemelerin karıştırıldığı, ısıtıldığı ve daha sonra basınçlı bir plastik ekstrüzyon işleminde oluşturulur.

Sert kalıcı mıknatıslar, ince toz haline getirilmiş metalin nihai mıknatısı oluşturmak için basınç, ısı ve manyetik kuvvetlere maruz bırakıldığı modifiye edilmiş bir metalürji işlemi kullanılarak oluşturulur. Burada, yaklaşık 20 ~ 65 cm² enine kesitsel alanları olan güçlü neodim demir borlu sabit mıknatıslar üretmek için kullanılan tipik toz metalürji sürecini inceleyelim.

Toz metalin hazırlanması

1- Uygun miktarda neodim, demir ve bor vakumda eriyene kadar ısıtılır. Vakum, son metal alaşımını kirletebilecek eritme malzemeleri ile hava arasındaki kimyasal reaksiyonu önler.

2- Metal katılaşarak soğuduğunda parçalanır ve küçük parçalara ayrılır. Küçük parçalar daha sonra bir bilyeli değirmende ince bir toz haline getirilir.

Basma

3- Toz metal, bitmiş mıknatıs hangi şekillerde üretilmek isteniyor ise yassı, yuvarlak veya halka şeklinde bir kalıba yerleştirilir. Toz halindeki malzemeye toz parçacıklarını hizalamak için manyetik bir kuvvet uygulanır. Manyetik kuvvet uygulanırken, toz üstten veya alttan, hidrolik veya mekanik araçlarla bastırılarak nihai amaçlanan kalınlığının, yaklaşık 3 mm. civarında sıkıştırılır. Uygulanan tipik basınçlar yaklaşık 690 ila 1035 bardır. Toz halindeki malzemenin esnek, hava geçirmez, boş bir kaba boşaltılmasıyla sıvı veya gaz basıncı uygulanaraktan bazı şekiller yapılır. Bu, izostatik sıkıştırma olarak bilinir.

Isıtma

4- Sıkıştırılmış toz metal tozu "kalıbından" kalıptan çıkarılır ve bir fırına yerleştirilir. Sıkıştırılmış toz metallerin ısıtılması işlemi bunları kaynaşık hale getirmek için katı metal parçalara sinterleme adı verilir. İşlem genellikle üç aşamadan oluşur. İlk aşamada, sıkıştırılmış malzeme presleme işlemi sırasında sıkışmış olabilecek nemi veya diğer kirleticileri yavaşça çıkarmak için düşük bir sıcaklıkta ısıtılır. İkinci aşamada, sıcaklık metal alaşımının erime noktasının yaklaşık% 70-90'ına yükseltilir ve küçük parçacıkları birbirine kaynaşması için orada birkaç saat veya birkaç gün boyunca tutulur. Son olarak, kontrollü adım adım sıcaklık kademelerinde malzeme yavaşça soğutulur 

Tavlama

5- Sinterlenmiş malzeme daha sonra tavlama olarak bilinen ikinci bir kontrollü ısıtma ve soğutma işlemine tabi tutulur. Bu işlem, malzeme içindeki artık gerilmeleri giderir ve güçlendirir.

Bitirme

6- Tavlanmış malzeme bitmiş şekle ve istenen boyutlara çok yakındır. Son bir yüzey tamamlama işlemi, fazla olan materyali giderir ve gerektiğinde pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Malzemeye daha sonra yüzeyleri kapatmak için koruyucu bir kaplama yapılır.

Mıknatıslanma

7- Malzemeyi mıknatısa dönüştürmek için, parça çok güçlü bir elektromıknatısın kutuplarının arasına yerleştirilir ve istenen mıknatıslanma istikametine yönlendirilir. Elektromıknatısa daha sonra bir süre enerji verilir. Manyetik kuvvet, parçayı güçlü bir kalıcı mıknatıs haline getirmek için malzeme içindeki atom gruplarını veya manyetik alanları hizalar ve sonuca ulaşılır.

Kalite kontrol

Üretim sürecinin her aşaması izlenir ve kontrol edilir. Sinterleme ve tavlama işlemleri, mıknatısın nihai mekanik ve manyetik özellikleri açısından çok önemlidir. Zaman ve sıcaklık değişkenlikleri yakından kontrol edilir.

Ferromanyetik Malzeme

Manyetik akı kaynağı ya da manyetik akı iletkeni olan bir malzeme. Çoğu ferromanyetik malzeme, demir, nikel veya kobaltın bir bileşenine sahiptir.

Gauss

Manyetik indüksiyon ünitesi, B. CGS ölçüm sisteminde santimetrekare başına manyetik akı çizgileri. İngiliz sistemindeki inç kare başına hatlara ve SI sistemde metrekare veya tesla başına düşen ağlara eşdeğerdir. 10.000 gauss 1 teslaya eşittir.

Tesla

Manyetik indüksiyon için SI birimi (akı yoğunluğu). Bir Tesla, 10,000 Gauss'a eşittir.

Weber

Toplam manyetik akı için SI birimi. Manyetik akının pratik birimi. 1 saniyelik bir aralık boyunca tek turlu bir elektrik devresiyle aynı hızda bağlandığında, bu devrede 1 voltluk bir elektromotor kuvveti indükleyen manyetik akı miktarıdır 

Gilbert

CGS sisteminde manyetolojik kuvvet birimi F.

Maxwell

CGS elektromanyetik sistemindeki manyetik akı birimi. Bir maxwell, bir manyetik akı çizgisidir.

Oersted

CGS manyetik alan şiddeti, H, elektromanyetik sistemi birimidir. Biri kesik akı yolunun santimetre başına bir Gilbertin bir manyeto itiş kuvveti eşittir.

Yüzey Alanı (Yüzeysel güç) 

Bir Gauss metre ile ölçülen mıknatıs yüzeyindeki manyetik alan gücü.

Manyetik Endüksiyon

(B) - Belirli bir noktada, bir alan kuvveti (H) tarafından indüklenen manyetik alan. Maddenin içindeki her noktada manyetik alan kuvvetinin ve sonuçta ortaya çıkan iç indüksiyonun vektör toplamıdır. Manyetik indüksiyon, manyetik alan yönüne göre normal birim alandaki akıdır.

Manyetik Alan Gücü

(H) - Mıknatıslanma veya manyetik giderme gücü, bir elektrik akımının veya manyetik bir gövdenin belirli bir noktada bir manyetik alanı indükleme yeteneğini belirleyen vektör manyetik miktarının ölçüsüdür; Oersteds cinsinden ölçülür.

BH max. (Maksimum Enerji ) MGOe ( Mega Gauss Oersteds ) olarak ifade edilen, en güçlü olan S / H Eğrisi noktasında bulunan Maksimum Enerji Ürünü. Bir Neodyum mıknatısın derecesini tarif ederken, bu numaraya, N35 Sınıf mıknatıslarda

olduğu gibi, genellikle "N" sayısı denir. Yandaki şekilde göründüğü gibi.

Br max. (Artık İndüksiyon) Ayrıca "Artık Akı Yoğunluğu" olarak da adlandırılır. Mıknatıslanma alanı kaldırıldıktan sonra doymuş bir manyetik malzemede kalan manyetik indüksiyon. Bu, histerezis döngüsünün B eksenini sıfır mıknatıslama kuvvetinde geçtiği noktadır ve verilen mıknatıs malzemesinden maksimum akı çıkışını temsil eder. Tanım olarak, bu nokta sıfır hava boşluğunda meydana gelir ve bu nedenle mıknatıs malzemelerinin pratik kullanımında görülemez.